Publications

Monographies :

 1. Ababii I. ş.a.   Esenţialul   în otorinolaringologia copilului. Chişinău: Tipografia Centrală, 2011, 256 p.
 2. Ababii I. ş.a.   Optimizarea  regenerării reparatorii a ţesuturilor şi imunogenezei locale  în contextul funcţionarii  nanosistemelor naturale. Chişinău: Centrul Ediatorial- Poligrafic         Medicina, 2011, 356 p.

Manuels/ dictionnaires/  recommandations:

 1. Ababii I. ş.a.   Corpii străini în otorinolaringologie. Recomandare metodică. Chişinău: Tipografia  “Universul”,  2012,  16 p.
 2. Danilov L. Amigdalita cronică la copii. Recomandare metodică. Chişinău: Centrul  Ediatorial- Poligrafic Medicina, 2011, 24 p.
 3. Diacova S. ş.a.  Impedansmetria în diagnosticul otitelor medii la copii. Recomandare metodică.  Centrul  Ediatorial-  Poligrafic Medicina, Chişinău, 2012,  18 p.
 4. Maniuc M. ş.a. Chirurgia funcţional endoscopică endonazală la copii. Recomandare   metodică.  Chişinău: Centrul Ediatorial-  Poligrafic Medicina, 2011, 35 p.

Articles dans les  revues  IF   1,0-2,9:  

 1. Danilov L.  ş.a.  Humoral Immunity in Children with Chronic Tonsillitis. In: Archives of disease in childhood. Vol. 97  (suppl 2),  London,  2012,  p. 139.
 2. Diacova S. ş.a.  Evolution of Otitis Media in Children of the First 7 Years of Life in Moldova. In: Archives of disease in childhood. Vol. 97 (suppl 2),  London, 2012, p.  238.
 3. Diacova S. ş.a.  Tympanostomy and Adenoidectomy for Treatment of Otitis Media in Children.  Archives of disease in childhood. Vol. 97 (suppl 2),   London, 2012,  p. 453.
 4. Maniuc M. ş.a. Our Experience in Functional Endoscopic Sutgery of  Paranazal Sinuses in   Children. Archives of disease in childhood. Vol. 97 (suppl 2),    London, 2012,  p. 447- 448.

Articles dans les  revues étrangères :

 1. Абабий И. и др. Клинико- морфологические корреляции при различных формах среднего отита у детей. В: Международный научно- практический журнал Оториноларингология в Беларуси. № 2 (03),  Беларусь, 2011,  с. 30 – 36.
 2. Абабий И. и др. Наш опыт функциональной эндоскопической хирургии околоносовых пазух у  детей. В: Журнал вушних, носових i горлових хвороб. № 3- c ,   Украина,  2011, с. 4.
 3. Данилов Л. Хронический компенсированный тонзиллит у детей и его этиопатогенетическое лечение. Журнал вушних, носових i горлових хвороб. №  3- c ,  Украина,   2012,  с. 60.
 4. Дьякова С. и др. Тимпаностомия у детей первых 7 лет жизни. В: Журнал вушних, носових i горлових хвороб.  №  3- c , Украина,  2012,  с. 75- 76.
 5. Sandul A. ş.a. Case of an esophageal foreign body migration into cervical soft tissues. În: ORL.ro, nr. 15(2), România, 2012, p. 30- 35.

Articles dans les  revues  nationales :

Catégorie B:

 1. Ababii I. ş.a.   Morfologia mucoasei coardei vocale  cicatrizate ăn intervenţiile  chirurgicale cu instrumente „reci” sau laserul  CO2 . În: Curierul medical. nr. 4 (308),  Chişinău, 2008,  p.6-9.
 2. Ababii P. Evaluarea comparativă a calităţii vieţii pacienţilor supuşi tratamentului    chirurgical endoscopic endonazal pe motiv de rinosinuzite recidivante şi cronice. În: Anale        ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”, vol. 4, Chişinău, 2009, p. 299- 303.
 3. Antohi A. ş.a. Metode de miringoplastie: istoric şi actualităţi. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale, nr. 3 (31), Chişinău, 2011, p. 143- 145.
 4. Sencu E. Ş.a. Utilizarea chirurgiei fibroendiscopice în tratamentul leziunilor cronice        hiperplastice ale laringelui. În: Buletinul Academiei de ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. Nr. 1 (33), Chişinău, 2012, p. 140- 143.

Catégorie C:

 1. Cabac  V. Rolul video- strobolaringoscopiei în diagnosticul patologiei laringiene. În: Anale ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”, vol. 4, Chişinău, 2008, p.234- 237.
 2. Vetricean S. Ş.a. Timpanoplastia – metoda de restabilire a auzului în otita medie cronică        supurată (OMCS). În: Anale ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”, vol. 4,  Chişinău,   2011, p.319- 323.