Publicaţii

Monografii:

Ababii I. ş.a.   Esenţialul   în otorinolaringologia copilului. Chişinău:  Tipografia Centrală, 2011, 256 p.
Ababii I. ş.a.   Optimizarea  regenerării reparatorii a ţesuturilor şi imunogenezei locale în contextul funcţionarii  nanosistemelor naturale. Chişinău: Centrul Ediatorial- Poligrafic Medicina, 2011, 356 p.

Manuale/ dicţionare/lucrări didactice:

Ababii I. ş.a.   Corpii străini în otorinolaringologie. Recomandare metodică. Chişinău: Tipografia “Universul”,  2012,  16 p.
Danilov L. Amigdalita cronică la copii. Recomandare metodică. Chişinău: Centrul  Ediatorial-Poligrafic Medicina, 2011, 24 p.î

Diacova S. ş.a.  Impedansmetria în diagnosticul otitelor medii la copii. Recomandare metodică. Centrul  Ediatorial-  Poligrafic Medicina, Chişinău, 2012,  18 p.

Maniuc M. ş.a. Chirurgia funcţional endoscopică endonazală la copii. Recomandare   metodică. Chişinău: Centrul Ediatorial-  Poligrafic Medicina, 2011, 35 p.

Articole din revistă  cu IF   1,0-2,9:  

Danilov L.  ş.a.  Humoral Immunity in Children with Chronic Tonsillitis. In:  Archives of disease in childhood. Vol. 97  (suppl 2),  London,  2012,  p. 139.

Diacova S. ş.a.  Evolution of Otitis Media in Children of the First 7 Years of Life in Moldova. In:   Archives of disease in childhood. Vol. 97 (suppl 2),  London, 2012, p.  238.

Diacova S. ş.a.  Tympanostomy and Adenoidectomy for Treatment of Otitis Media in Children.   Archives of disease in childhood. Vol. 97 (suppl 2),   London, 2012,  p. 453.

Maniuc M. ş.a. Our Experience in Functional Endoscopic Sutgery of Paranazal Sinuses in     Children. Archives of disease in childhood. Vol. 97 (suppl 2),    London, 2012,  p. 447- 448.

Articole din alte reviste editate în străinătate:         

Абабий И. и др. Клинико- морфологические корреляции при различных формах среднего отита у детей. В: Международный научно- практический журнал Оториноларингология в Беларуси. № 2 (03),  Беларусь, 2011,  с. 30 – 36.

Абабий И. и др. Наш опыт функциональной эндоскопической хирургии околоносовых пазух у  детей. В: Журнал вушних, носових i горлових хвороб. № 3- c ,   Украина,  2011, с. 4.

Данилов Л. Хронический компенсированный тонзиллит у детей и его этиопатогенетическое лечение. Журнал вушних, носових i горлових хвороб. №  3- c ,  Украина,   2012,  с. 60.

Дьякова С. и др. Тимпаностомия у детей первых 7 лет жизни. В: Журнал вушних, носових i горлових хвороб.  №  3- c , Украина,  2012,  с. 75- 76.

Sandul A. ş.a. Case of an esophageal foreign body migration into cervical soft tissues. În: ORL.ro, nr. 15(2), România, 2012, p. 30- 35.

Articole din reviste naţionale:

Categoria B:

Ababii I. ş.a.   Morfologia mucoasei coardei vocale  cicatrizate în intervenţiile  chirurgicale cu instrumente „reci” sau laserul  CO2 . În: Curierul medical. nr. 4 (308),  Chişinău, 2008, p.6-9.

Ababii P. Evaluarea comparativă a calităţii vieţii pacienţilor supuşi tratamentului chirurgical endoscopic endonazal pe motiv de rinosinuzite recidivante şi cronice. În: Anale ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”, vol. 4, Chişinău, 2009, p. 299- 303.

Antohi A. ş.a. Metode de miringoplastie: istoric şi actualităţi. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale, nr. 3 (31), Chişinău, 2011, p. 143- 145.

Sencu E. Ş.a. Utilizarea chirurgiei fibroendiscopice în tratamentul leziunilor cronice hiperplastice ale laringelui. În:  Buletinul Academiei de ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. Nr. 1 (33), Chişinău, 2012, p. 140- 143.

Categoria C:

Cabac  V. Rolul video- strobolaringoscopiei în diagnosticul patologiei laringiene. În: Anale ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”, vol. 4, Chişinău, 2008, p.234- 237.

Vetricean S. Ş.a. Timpanoplastia – metoda de restabilire a auzului în otita medie cronică supurată (OMCS). În: Anale    ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”, vol. 4, Chişinău,   2011, p.319- 323.