contacts

Catedra de otorinolaringologie

Clinica „Emilian Coţaga",
str. Vasile Alecsandri, 2,
mun. Chişinău, MD-2009,
Republica Moldova

Spitalul Clinic Republican, Clinica nr. 2, str. Nicolae Testemiţanu, 29

Spitalul Clinic Municipal “Sfânta Treime”, Clinica nr. 3, str. A. Russo, 11

Laboratorul de otorinolaringologie, str. Vasile Alecsandri, 2