Default Header Image

Publicaţii

 PUBLICAȚII

Monografii

1. Danilov L. Amigdalita cronică la copii. Chișinău . Tipografia Academiei de Științe. 2014 210 p. ISBN 979-9975-118-63-7.

2. Ababii I., Osman V., Cabac V., Patologie hipofaringiană. Chișinău. Tipografia Elan Poligraf, 2015. 156 p. ISBN 978-9975-66-471-4.

3. VETRICEAN, S. Maladia urechii operate. Chișinău, 2018, Tipografia ”Print- Caro”, 224p. ISBN 978-9975-56-549-3.

4. Костинов М.П., Абабий И.И. и др. Руководство по вакцинации и иммунотерапии при ЛОР патологии. / Под ред. М.П. Костинова, И.И. Абабия. – М.: Группа МДВ, 2019. – 448 с., ил., табл. ISBN 978-5-906748-01-0

Articole în reviste științifice din străinătate recunoscute - reviste ISI -Thomson

1. ABABII P., MANIUC M., DANILOV L., GHINDA S., DIDENCU A. Aspects of cell therapy in treatment of chronic rhinosinusitis in children. In: Proceedings. National ENT, Head and Neck Surgery Conference. 2018, Arad, Romania, p. 192- 199. ISBN 978-88-85813-13-7.

2. CHIABURU-CHIOSA, D., MANIUC, M., CHIABURU, A. Acoustic distortion products and their role in assessing hearihg loss in young chidren. In: Proceedings. National ENT, Head and Neck Surgery Conference. 2018, Arad, Romania, p. 139- 145. ISBN 978-88-85813-13-7.

3. DIACOVA, S. Principles of otitis media management in children. In: Proceedings. National ENT, Head and Neck Surgery Conference. 2018, Arad, Romania, p. 496- 502. ISBN 978-88-85813-13-7.

4. MANIUC M., CHIABURU-CHIOSA D. Auditory fuction assessment via audiological screening in chidren. In: Proceedings. National ENT, Head and Neck Surgery Conference. 2018, Arad, Romania, p. 145- 151. ISBN 978-88-85813-13-7.

- cu factor de impact > 1

5. CHIABURU-CHIOSA, D., BUZA, A., LEVIȚCHII, A., PARII, S., CUROCICHIN GH. Efficiency of SNPS for the detection of 35DELG mutation in 50 cases with nonsindromic hearing loss. In: Chemistry magazine. România, 2018, nr. 8, p. 2273- 2276. ISSN 0034-7752. (IF- 1,412)

- alte reviste atestate

6. Cabac V., Polovei V., Istratenco A. Empty nose syndrome. Romanian Journal of Rhinology, vol.7 n.27, 2017, p.135-140. ISSN-L: 2069-6523.

7. ABABII, P., MANIUC, M., DANILOV, L. Abordarea patologiei benigne a sinusului maxilar prin metoda de sinusoscopie la copii. În: Jurmed. Jurnal de sănătate. Otorinolaringologie. 2018, România, nr.6. p. 42-46. ISSN 2501-6172.

8. SANDUL A., BURACOVSCHI M., EFTODIEV E., BURACOVSCHI N. Empiem subdural de origine otogenă – caz clinic. În: Revista ORL.ro. 2018, România, nr. 40, pag.18-21. ISSN 2067-6530

9. VETRICEAN, S. Argumentarea experimentală a posibilității utilizării grefelor osoase autogene cu proprietăți osteoinductive în otochirurgia reconstructivă. În: Revista ORL.ro. 2018, România, nr. 40, pag.32-37. ISSN 2067-6530

10. VETRICEAN, S. Reabilitarea chirugicală a pacienților care au suportat intervenția de evidare timpanomastoidiană totală. În: Revista ORL.ro. 2018, România, nr. 40, pag.42-44. ISSN 2067-6530

11. АБАБИЙ, И., ДАНИЛОВ, Л., ГИНДА, С., и др. Клинико-иммунологическая эффективность конъюгированной пневмококковой вакциной детей с компенсированным хроническим тонзиллитом. В: «Педиатрия» имени Г.Н. Сперанского. Россия, 2018, № 2, том 97, стр. 134-135. ISSN 1990-2182.  Teze în materialele congreselor, conferințelor, simpozioanelor științifice internaționale (peste hotare)

12. Istratenco A., Cabac V., Visnevschi A., Polovei V. The role of oxidative stress in chronic rhinosinusitis eith nasal polyps: a new perspective of an old paradigm. Abstract book. 42nd Conventus Societas ORL Latina, 4th Congress of Romanian Rhinologic Society. Romanian Journal of Rhinology, Vol. 7, Supplement 1, September 2017, p.31.

13. Cabac V., Polovei V., Istratenco A., Musteata D., Pogorevici D. Empty nose syndrome. Abstract book. 42nd Conventus Societas ORL Latina, 4th Congress of Romanian Rhinologic Society. Romanian Journal of Rhinology, Vol. 7, Supplement 1, September 2017, p.39-40.

14. ANTOHI, A. Cochlear implantation in Republic of Moldova- the past, achievements, challenges, 14th ORL Danube Symposium . 2018 Krems, Austria, p.3

15. CHIABURU A. Implantul cohlear la copii- realizări și perspective. În: Teze ale Conferinței a VI Națională de ORL cu participare Internațională. 2018, Sovata România, p.17.

16. CHIABURU A., BUZA A., LEVIȚCHII A., PARII S., CUROCICHIN GH. Molecular genetic profile of nonsyndromic sensorineural hearing loss. În: Volumul de rezumate Conferinţei Zilele Spitalului Clinic de Recuperare „Trecut, prezent și viitor în recuperare”– Ediţia a-XVI-a. 2018, Iaşi, Romania, pag. 89-90.

17. DANILOV L., GHINDA S., ABABII P. In vitro effect of Walmut preparation on the preimmune resistance in patiens with chronic tonsilitis. Biological markers in fundamental and clinical medicine. In: Collection of absracts, vol.2. nr.2, Cehia, 2018, p. 185-1864.

Teze în materialele congreselor, conferințelor, simpozioanelor științifice internaționale (din țară)

18. ABABII P., MANIUC M., DANILOV L., DIDENCU A. Prospects of cell therapy in the treatment of recurrent and chronic rhinosinusitis in children. In: Abstracts book The 7th edition of MedEspera International Congress for Students and Young Doctors, organized by Association of Medical Students and Residents, Chișinău, 2018, p. 100. - Comunicări orale în străinătate

19. CHIABURU A. Ear and hearing care status in Republic of Moldova. Multi- coutry workshop on ear and hearing care in the European region –World Health Organization. 16-17 octombrie, 2018, Moscova, Rusia.

20. CHIABURU-CHIOSA D. Rezultate preliminare ale screeningului audiologic la copiii din Republica Moldova. Conferința a VI Națională de ORL cu participare Internațională. 2018, Sovata România.

21. CHIABURU-CHIOSA D. Primele rezultate ale screening-ului audilogic la copii. Conferința a VI Națională de ORL cu participare Internațională. 2018, Sovata România. - Comunicări orale din țară

22. ABABII P. Calitatea vieții în rinosinusitele recidivante și cronice la copii. Conferință cu participare internațională ”Actualități în Otorinolaringologie”. 18 aprilie 2018, Chișinău.

23. ABABII P. Managementul patologiei rinosinusitelor la copil. Conferința științifică anuală a cadrelor științifico-didactice, doctoranzilor, masteranzilor, rezidenților și studenților al USMF ”Nicolae Testemițanu”. 15-19 octombrie, 2018, Chișinău.

24. CHIABURU-CHIOSA D. Screening-ul auditiv al nou-nascutului. Conferință cu participare internațională în cadrul proiectului AȘM. Maladii ale sistemului bronhopulmonar la copii: factori de risc, etiopatogenie, diagnostic şi terapii contemporane. 26 octombrie, 2018, Chișinău.

25. CHIABURU-CHIOSA D. Diagnosticul contemporan al surditatii. Conferință cu participare internațională în cadrul proiectului AȘM. Maladii ale sistemului bronhopulmonar la copii: factori de risc, etiopatogenie, diagnostic şi terapii contemporane.

26 octombrie, 2018, Chișinău. 26. CHIABURU-CHIOSA D. Rolul screeningului neonatal in evaluarea functiei auditive la copii. Conferința științifică anuală a cadrelor științifico-didactice, doctoranzilor, masteranzilor, rezidenților și studenților al USMF ”Nicolae Testemițanu”. 15-19 octombrie, 2018, Chișinău.

27. CHIABURU-CHIOSA D. Diagnosticul contemporan al surditatii. Ziua Internationala a Stiintei pentru pace si dezvoltare sub egida UNESCO. 10 noiembrie, 2018, Chișinău.

28. DANILOV L., SMETANCA V. Acțiunea vaccinului antipneumococic la copilul frecvent bolnav de infecții respiratorii. Conferință cu participare internațională în cadrul proiectului AȘM. Maladii ale sistemului bronhopulmonar la copii: factori de risc, etiopatogenie, diagnostic şi terapii contemporane. 26 octombrie, 2018, Chișinău

29. DIACOVA S. Management of persistent and recurrent otitis media with effusion in children. International Conference “Jubileuszową Konferencję Naukową z okazji XX-lecia swojej działalności „Nowości w medycynie” w roku obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP. 2018, Chişinău.

30. DIACOVA S. Managementul otitelor medii la copii. Lectura de iarnă. Ediţia a XIV-A, „Profesor Eugen Maloman 90 ani”. 2018, Chișinău.

31. DIACOVA S. Managementul otitelor medii la copii. Conferința națională cu participare internațională ”Actualități în ORL”. 2018, Chișinău.

32. DIACOVA S. Managementul otitelor medii la copii. Conferința științifică anuală a cadrelor științifico-didactice, doctoranzilor, masteranzilor, rezidenților și studenților al USMF ”Nicolae Testemițanu”. 15-19 octombrie, 2018.

33. MANIUC M., DIDENCU A. Rolul terapiei celulare în optimizarea tratamentului rinosinuzitelor recidivante și cronice la copii. Conferință cu participare internațională în cadrul proiectului AȘM. Maladii ale sistemului bronhopulmonar la copii: factori de risc, etiopatogenie, diagnostic şi terapii contemporane. 26 octombrie, 2018, Chișinău.

34. MANIUC M., SMETANCA V. Rinosinusita cronică la copii și perspective de recuperare. Conferință cu participare internațională în cadrul proiectului AȘM. Maladii ale sistemului bronhopulmonar la copii: factori de risc, etiopatogenie, diagnostic şi terapii contemporane. 26 octombrie, 2018, Chișinău.

35. MANIUC M., CHIABURU-CHIOSA D. Screening-ul auditiv al nou-născutului. Conferință cu participare internațională în cadrul proiectului AȘM. Maladii ale sistemului bronhopulmonar la copii: factori de risc, etiopatogenie, diagnostic şi terapii contemporane. 26 octombrie, 2018, Chișinău.  Postere din țară

36. MANIUC M., FURCULIȚA D. ,, Rinometria acustică la copii cu rinita cronică hipertrofică”. The 7th edition of MedEspera International Congress for Students and Young Doctors, organized by Association of Medical Students and Residents. 03-05 mai 2018, Chișinău.

 Postere din străinătate

37. ANTOHI A., ABABII I.,SANDUL A.,CHIABURU A., VETRICEAN S., , ENACHI V., CHIRTOACA D. Successes, failures, hopes in cochlear implantation in Republic of Moldova, 16th Balkan Congress on Hearing Implants and High-Tech Hearing Aids, 12 th -15 th September 2018, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, Poster Aria, PO-012.

Manuale

38. ABABII I., MANIUC M., SANDUL A. et. Otorinolaringologie. Chișinău, 2019. Tipografia ”Print-Caro”, p. 407. ISBN 978-9975-56-618-6.